Toila merepääste uudiskiri märts 2020

Fundraising kohtumine – õppekäigu lõpetasime kokkulepitud kohtumisega RNLI fundraising meeskonnaga, õigemini väikese osaga sellest meeskonnast. Rääkisime kogukonna kaasamisest ja meetoditest, kuidas inimesteni paremini jõuda. Eesmärk saada tegevusel rohkem annetajaid ja toetajaid. Nagu vahepeal juba välja toodud, siis RNLI aastaeelarve on väga suur ning neil tüdrukutel suur roll selle täitmisel. Saime ka kinnitust, et meie toetajaliikmete statuut on samm õiges suunas ning saime kõvasti indu juurde teie hulga kasvatamiseks : ) Saime ka aru, et meil endil tuleb senisest oluliselt enam pingutada, et oleksime inimestele nähtavad ning meie tegevus kõikidele üheselt arusaadav. Ses osas on loodetavasti ka õige pea arenguid oodata. Meie fundraising valdkonna eest vastutab ja meeskonda juhib Kristi Ruusamäe, kes võtab ka teie, meie kallite toetajate, poolt vastu kõik head mõtted, kuidas paremini inimesteni jõuda.

Õppekäigu osalejate tagasiside on veel koostamisel, kuid tundus, et kõik jäid käidu ja nähtuga väga rahule. Seda enam, et meie ähmane ja läbi mõtlemata idee uuest paadist sai väga konkreetse alguse ning veelgi konkreetsema tegevusplaani. Õige pea proovime oma facebooki üles panna ka pildialbumi kogu õppekäigu kohta. Oleme oma ühingus leppinud kokku, et heal juhul kord aastas, kuid ka üle aasta korraldame oma liikmetele väljasõidu mõnda riiki, kus vabatahtliku merepääste ajalugu kaugemale ulatub ning kust ühtteist ka õppida oleks. Käimata on meil veel Rootsis, Taanis ja Norras, misjärel saaks juba korraliku ringi peale. Kui teil kellelgi on huvi või küsimusi meile, siis võite need alati läbi meie facebook`i messengeri kaudu esitada. Samamoodi on oodatud kõik head mõtted ja tervitused. Talve ei ole küll sel aastal olnud, kuid meil on oma toetajatele sel aastal anda fliisist kindad, kuhu peale tikitud „Toila SAR”. Kristi meeskond mõtleb hästi läbi, kuidas need teieni toimetada saaksime. Püsige lainel! : )

Ülevaate koostas Mehis Luus.

Oleme teie püsitoetuse eest väga tänulikud, see aitab meil tagada paremat valmisolekut võimalikule sündmusele reageerimisel, koolitada liikmeid ning soetada ja hooldada varustust.

Aitame inimesi merel!
Toila Vabatahtlik Merepääste