Projektid

Toila Vabatahtlik Merepääste taotleb ja viib läbi tegevus- ja reageerimisvõimekust kasvatavaid projekte

Toila Vabatahtlik Merepääste rakendas 2022-23. a. KÜSKi Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas projekti “Ujuvdoki soetamine Toila vabatahtlikule merepäästeüksusele“, mille käigus soetati merepäästekaatrile Atlantic 75 kuivdokk. Projekti eesmärk: Toila vabatahtlikul merepäästeüksusel on tagatud piisav reageerimisvalmidus ning võimekus pakkuda kogukonna liikmetele ootustpärast, s.o. professionaalset mereturvalisusega seotud kogukonnateenust. Projekti kogumaksumus oli 10800 eurot, millest toetusosa 7800 eurot.

______________________________________________________
Toila Vabatahtlik Merepääste rakendas Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) projekti “Toila SAR-üksuse tegevusvõimekuse ja reageerimiskiiruse suurendamine“, mille käigus soetati merepäästekaatrile VEGA hüdrauliline roolisüsteem ning vahetati välja nii topi- kui navigatsioonituled. Projekti kogumaksumus oli 924,48 eurot, millest toetusosa 832.01 eurot.

2022. aastal rakendas Toila SAR Kohaliku Omaalgatuse Programmi (KOP) projekti “Toila SAR tegevusvõimekuse suurendamine“, mille käigus soetati ühingu liikmetele, vabatahtlikele merepäästjatele, kuivülikondade alla käivad alusülikonnad, mis tagavad vabatahtlike soojas püsimise ka kõige külmema ilma või madalama veetemperatuuriga. Projekti kogumaksumus oli 4200,00 eurot, millest toetus 3780,00 eurot ning omafinantseering 420,00 eurot.

Toila SAR viis ellu Kogukondliku turvalisuse Ida-Virumaa 2021. taotlusvoor” projekti “Korralike tormiriiete soetamine Toila vabatahtlikele merepäästjatele“, mille käigus soetati 10 komplekti Musto BR2 tormiriideid (joped ja püksid). Projekti kogumaksumus oli 4875,01 eurot, millest toetus 3500,00 eurot ja omafinantseering 1375,01 eurot.


Parema valmisoleku tagamine läbi oskuste arendamise ja koostöö tõhustamise.

Ühisprojekti peamiseks eesmärgiks oli läbi ühistegevuse vabatahtlike merepäästeüksuste vahelise koostöö tõhustamine, oskuste arendamine, teadmiste omandamine ning sihtgrupis (meresõitjad, noored) teadlikkuse suurendamine. Projekti tulemusena on paranenud vabatahtlike merepäästeüksuste koostööoskused, avardunud vabatahtlike merepäästjate silmaring (läbi õppekäikude), paranenud valmisolek võimaliku ohuolukorrale reageerimisel ning suurenenud sihtgrupi teadlikkus.
Projekti kogumaksumus oli 26 013 eurot, millest PRIA Leader toetus 90% ehk 20 690.72 eurot.

Toila SAR-ile Atlantic 75 merepäästekaatri soetamine koos uute mootoritega.

Toila Vabatahtlik Merepääste on saanud Leader meetmest toetust uue merepäästekaatri Atlantic 75 soetamiseks Inglismaalt RNLI-st. Lisaks päästekaatri soetamisele ja transpordile tuleb sellele Eestist soetada ka 2 päramootorit. Projekti kogumaksumus on 35 009.40 eurot, millest PRIA toetusosa 30%.

Projekti eesmärgiks on Ida-Viru keskregiooni merepäästevõimekuse kasvatamine ning uus merepäästekaater on selle eesmärgi täitmise üheks peamiseks eelduseks.