Juhtimine

Juhatus

Andres Aadumäe
telefon: +372 511 2383
e-post: andres.aadumae@sar.ee

Meelis Goldberg
telefon: +372 5087034
e-post: meelis.goldberg@gmail.com

Veiko Simm
telefon: +372 5666 3590
e-post: veikosimm@gmail.com

Põhikiri

MTÜ Toila Merepääste eesmärgiks on Toila piirkonnas merepääste arendamine.
Eesmärgi saavutamiseks viib MTÜ läbi koolitusi ja teabeüritusi, arendab merepäästega seotud infrastruktuuri ja teenuseid, koostab ja annab välja seotud infomaterjale ning aitab kaasa merepääste valdkonna igakülgsele arendamisele.

Vabaühenduste eetikakoodeks

MTÜ Toila Merepääste on oma tegevuses läbipaistev ja avatud organisatsioon, mis järgib rangelt vabaühenduste eetikakoodeksit, vt http://www.ngo.ee/eetikakoodeks

Majandusaasta aruanded

2021
2020