Liikmed

Meie vabatahtlikud

II-astme koolitustaseme läbinud liikmed
1. Mehis Luus
2. Meelis Vitkin
3. Andres Aadumäe (juhatuse liige)
4. Timo Lepsalu
​5. Mihkel Sarv 
​6. Joel Kelder
7. Maanus Lilleorg
8. Meelis Tint
9.  Egon Lilleorg
10. Meelis Goldberg (juhatuse liige)
11. Veiko Simm (juhatuse liige)

I-astme koolitustaseme läbinud liikmed
12. Joel Kõiv

Liikmemaks

MTÜ Toila Merepääste liikmemaks on 5.- eurot/kuus (min) ning soovituslikult tuleks liikmetel sõlmida pangaga püsikorralduse leping. Igakuine liikmemaks tuleb tasuda SEB arvelduskontole nr EE541010220222893221, märkides selgitusse “liikmemaks, ees- ja perekonnanimi”. Ühingu juhatus peab liikme- ja liikmemaksu arvestust ning saadab periooditi ülevaateid liikmemaksu tasumise kohta.