Liikmed

Meie vabatahtlikud

II-astme koolitustaseme läbinud
1. Mehis Luus
2. Meelis Vitkin
3. Ardi Eskel
4. Andres Aadumäe (juhatuse liige)
5. Timo Lepsalu
​6. Mihkel Sarv 
​7. Joel Kelder
8. Maanus Lilleorg
9. Kristi Ruusamäe
10. Raido Taela

I-astme koolitustaseme läbinud
11. Margus Paalo
12. Meelis Tint 
13. Katrin Pukk
14. Marek Mark
​15. Lauri Reidma
16. Meelis Goldberg (juhatuse liige)
17. Veiko Simm

Kandidaadid
18. Joel Kõiv
19. Margit Mark
20. Aleksander Mark
21. Roger Kaldaru

Liikmemaks

MTÜ Toila Merepääste liikmemaks on 5.- eurot/kuus (min) ning soovituslikult tuleks liikmetel sõlmida pangaga püsikorralduse leping. Igakuine liikmemaks tuleb tasuda SEB arvelduskontole nr EE541010220222893221, märkides selgitusse “liikmemaks, ees- ja perekonnanimi”. Ühingu juhatus peab liikme- ja liikmemaksu arvestust ning saadab periooditi ülevaateid liikmemaksu tasumise kohta.