Liikmed

Meie vabatahtlikud

II-astme koolitustaseme läbinud liikmed
1. Mehis Luus
2. Meelis Vitkin
3. Andres Aadumäe (juhatuse liige)
4. Timo Lepsalu
​5. Mihkel Sarv 
​6. Joel Kelder
7. Maanus Lilleorg
8. Meelis Tint
9.  Egon Lilleorg
10. Meelis Goldberg (juhatuse liige)
11. Veiko Simm (juhatuse liige)

I-astme koolitustaseme läbinud liikmed

Kandidaatliikmed (liikmed, kes soovivad ühinguga liituda, kuid pole veel merepäästja astmekoolitust läbinud)
1. Evelin Kruusalu
2. Nelet Mägi
3. Aivar Sepp
4. Tanel Loide

Liikmemaks

MTÜ Toila Merepääste liikmemaks on 5.- eurot/kuus (min) ning soovituslikult tuleks liikmetel sõlmida pangaga püsikorralduse leping. Igakuine liikmemaks tuleb tasuda SEB arvelduskontole nr EE541010220222893221, märkides selgitusse “liikmemaks, ees- ja perekonnanimi”. Ühingu juhatus peab liikme- ja liikmemaksu arvestust ning saadab periooditi ülevaateid liikmemaksu tasumise kohta.